การจัดวางโต๊ะทำงาน หรือโต๊ะเรียนหนังสือ ควรจะจัดโต๊ะนั่งมุมไหน


การจัดวางโต๊ะทำงาน
การจัดวางโต๊ะทำงาน
การจัดวางโต๊ะทำงาน

การจัดวางโต๊ะทำงาน หรือโต๊ะเรียนหนังสือ ควรจะจัดโต๊ะนั่งมุมไหน ตามหลักวิชาฮวงจุ้ย ถึงข้อควรปฏิบัติใน การจัดวางโต๊ะทำงาน หรือโต๊ะเรียนหนังสือของลูกหลานให้เป็นมงคล ดังนี้

1. โต๊ะทำงานควรอยู่ในตำแหน่งที่ด้านหลังของผู้นั่งมีผนังทึบ ช่วยเสริม ซึ่งจะเป็นผนังสำนักงาน ผนังบ้าน หรือตู้ หรือฉากกั้นก็ได้
2. กรณีที่โต๊ะทำงานของท่านอยู่ใกล้หรือติดกระจก ถือว่าเป็นตำแหน่งไม่ดี อย่างน้อยควรนำ ผ้าม่าน หรือมู่ลี่มากั้นไว้
3. การจัดโต๊ะทำงานหรือโต๊ะเรียนหนังสือที่ดี เพื่อช่วยส่งเสริมสติปัญญา วิชาความรู้ มีมันสมอง ไอคิว ความคิดสร้างสรรค์ และการเลื่อนตำแหน่ง นั้น ต้องจัดวางโต๊ะทำงานได้ตรงกับ ตำแหน่ง “บุ่งเชียง” ซึ่งหมายถึงเลข 4 กับหมายเลข 1

3.1 กำหนดตำแหน่งหรือทิศทางที่แน่นอนของหมายเลขประจำทิศนั้นๆ (ในหล่อแกหรือเข็มทิศฮวงจุ้ย จะมีทิศทั้งหมดแปดทิศ และแต่ละทิศจะมีหมายเลขกำกับอยู่) โดย หมายเลข 4 หมายถึง ทิศตะวันออก เฉียงใต้ และหมายเลข 1 หมายถึงทิศเหนือ ดังนั้น ตำแหน่ง บุ่งเชียง ในที่นี้ ก็คือ ทิศทั้ง 2 ทิศที่กล่าวมาแล้วนั่นเอง

3.2 กำหนดตำแหน่งหรือทิศทางที่ได้มาจากการแบ่ง “ยุค” ซึ่งในวิชา ฮวงจุ้ย มีการแบ่งระยะเวลาออกเป็น “ยุค” ต่างๆ โดยแต่ละยุคจะกินระยะเวลา 20 ปี ในปัจจุบันเราอยู่ในช่วงยุค 7 (พ.ศ. 2527-2548) และในยุค 7 นี้ หมายเลข 4 และหมายเลข 1 ได้แก่ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

3.3 มีวิธีการคำนวณหา ตำแหน่ง “บุ่งเชียง” ของแต่ละบ้านหรือแต่ละสำนักงาน ซึ่งได้คำนวณมาให้เป็นสูตรสำเร็จ สำหรับนำไปใช้ได้เลย สรุปได้ดังนี้

(1) ถ้าตำแหน่งหลังบ้านเป็นทิศเหนือ ตำแหน่ง บุ่งเชียง คือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
(2) ถ้าตำแหน่งหลังบ้านเป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตำแหน่ง บุ่งเชียง คือ ทิศตะวันตกและทิศตะวันออกเฉียงใต้
(3) ถ้าตำแหน่งหลังบ้านเป็นทิศตะวันออก ตำแหน่ง บุ่งเชียง คือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และทิศตะวันออก
(4) ถ้าตำแหน่งหลังบ้านเป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตำแหน่ง บุ่งเชียง คือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้
(5) ถ้าตำแหน่งหลังบ้านเป็นทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตำแหน่ง บุ่งเชียง คือ ทิศใต้ กับทิศตะวันออก
(6) ถ้าตำแหน่งหลังบ้านเป็นทิศตะวันตก ตำแหน่ง บุ่งเชียง คือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ กับทิศตะวันตกเฉียงใต้
(7) ถ้าตำแหน่งหลังบ้านเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตำแหน่ง บุ่งเชียง คือ ทิศตะวันตกกับทิศเหนือ
(8) ถ้าหลังบ้านเป็นทิศใต้ ตำแหน่ง บุ่งเชียง คือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ กับทิศใต้

3.4 การคำนวณหา ตำแหน่ง บุ่งเชียง โดยนำดวงของคนนั้นๆ ซึ่งประกอบด้วย วัน เดือน ปี และเวลา มาคำนวณ โดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งจะละเอียดลงไปอีกชั้นหนึ่งก็คงไม่ขอกล่าวในที่นี้ เนื่องจากจะต้องมีความรู้เรื่องโป๊ยหยี่ สี่เถียว หรือดวงจีนประกอบด้วย จึงจะเข้าใจ ดังนั้น หากท่านสนใจโปรดติดต่อสอบถามกันเป็น รายบุคคลก็แล้วกัน

หลายๆท่านอาจจะสงสัยว่า จะใช้ตำแหน่ง บุ่งเชียง ตามหลักเกณฑ์ข้อไหนดี ก็ขอบอกกล่าวกันว่า สำหรับทิศทางที่กำหนดไว้ตามข้อ 3.1 และข้อ 3.2 นั้น เมื่อรวมกันแล้วจะได้ 4 ทิศทาง ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ดี ในการวางโต๊ะทำงาน หรือโต๊ะเรียนหนังสือสำหรับบุตรหลาน ท่านสามารถเลือกใช้ได้ทั้ง 4 ทิศนี้ ตามความเหมาะสมของสถานที่ที่ทำงานหรือที่บ้านของท่านได้ตามใจชอบ หรือจะเลือกใช้ทิศทางตามข้อ 3.3 ก็ได้ ไม่ว่ากัน

 

เสริมหลักฮวงจุ้ย งานศิลป์ที่ผสมผสานศาสตร์แห่งความเชื่อ

สิ่งของทุกชิ้นมีเรื่องราว มิใช่เพียงความสุขที่ได้ครอบครองเป็นเจ้าของเพียงอย่างเดียว แต่สิ่งของเหล่านั้น จะบอกเล่าเรื่องราว เส้นทางของการได้สิ่งของเหล่านั้นมาครอบครอง ของประดับจึงไม่ใช่เป็นเพียงของตกแต่ง เติมเต็มให้แก่บ้านเท่านั้น แต่ยังสร้างความน่าสนใจ ให้กับพื้นที่ด้วยการร้อยเรียงเรื่องราว เพื่อบอกเล่าสู่ผู้มาเยือนได้เสมอ ทั้งยังคอยเตือนความทรงจำ ทุกครั้งที่จ้องมอง

เรื่องราวมากมายแฝงกับสิ่งของที่ใช้ในการตกแต่งบ้าน สิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่เป็นแค่เพียงงานศิลปะ หรือของ ตั้งโชว์ เพื่อสร้างจุดสนใจใน การตกแต่งบ้านเท่านั้น แต่บางสิ่งยังช่วยหนุนนำ ส่งเสริม บารมีแก่ผู้เป็นเจ้าของ

ฮวงจุ้ย ศาสตร์แห่งโชคชะตา ราศี มิใช่เพียงศาสตร์ลี้ลับ หากแต่เป็นหลักวิทยาศาสตร์ คำนวณตามหลักของธาตุทั้ง 4 ดิน น้ำ ลม ไฟ อีกทั้งยังสามารถนำมารังสรรค์ ปั้น แต่ง ผสมผสานออกมาเป็นงานศิลปะ เป็นสิ่งของประดับตกแต่งบ้านที่มากด้วยคุณค่า เพื่ออวดโฉมแก่ผู้มาเยือน ทั้งยังบอกเล่าความมีรสนิยมของผู้เป็นเจ้าของอีกด้วย ออปเจคไนน์ บริษัทผู้ผลิตและออกแบบของตกแต่งบ้านหลายแบบหลากสไตล์แนะเคล็ดลับเลือกของแต่งบ้าน เพื่อเสริมหลักฮวงจุ้ย

โดยผู้ที่ต้องการเสริมในเรื่องของ ความเจริญก้าวหน้า หรือปกป้องสิ่งชั่วร้าย ควรเลือกวัตถุที่มีลักษณะ คล้ายเลข 8 เหมาะที่จะไว้บริเวณหน้าบ้าน

ถ้าเป็นในเรื่องของ โชคลาภ ความอุดมสมบูรณ์ ควรเลือกวัตถุลักษณะคล้ายกับน้ำ เหมาะที่จะตั้งในที่ทำงาน หรือร้านค้า

หากเป็นเรื่องของ ความเจริญรุ่งเรือง ควรเลือกลักษณะที่คล้ายเปลวไฟ เหมาะที่จะไว้บริเวณที่ทำงาน

ถ้าเป็นเรื่องของ สติปัญญา ควรเลือกลักษณะที่คล้ายกับดวงตา เหมาะที่จะไว้บริเวณห้องเรียน ห้องสมุด ห้องทำงาน

นอกจากนี้ ออปเจค ไนน์ ยังมีเคล็ดลับในการจัดบ้านให้ตรงตามหลักฮวงจุ้ยอีกด้วย คือ ห้องน้ำนั้นต้องมีการระบายอากาศที่ดีและที่สำคัญไม่ควรอยู่กลางบ้าน ซึ่งตำแหน่งห้องน้ำที่ดีและถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยนั้นจะต้องอยู่ตำแหน่งที่มีการระบายอากาศที่ดี มีแสงแดดส่องถึง วิธีแก้ถ้าหากแสงสว่างไม่พออาจนำเอากระจกเงาบานใหญ่มาเพิ่มแสงสว่างได้ และถ้าอากาศไม่ค่อยถ่ายเทก็ควรใช้เครื่องดูดอากาศเป็นตัวช่วย ก็จะให้ผลดีมากขึ้น

ส่วนเคล็ดลับในการเลือกภาพเพื่อมาตกแต่งห้องต่างๆ เช่น ห้องทำงาน รูปภาพที่เหมาะกับห้องนี้ ทางฮวงจุ้ยบอกว่า ควรใช้รูปภูเขา และควรติดในตำแหน่งหลังโต๊ะทำงาน เพื่อให้ความหมายว่า พักพิง มั่นคง ห้ามติดตรงข้ามกับโต๊ะทำงาน เพราะจะทำให้คนทำงานมีความรู้สึกอุดตัน และคิดไม่ออก และลักษณะของภูเขา ควรจะเป็นภูเขากลมมน ปกคลุมไปด้วยต้นไม้สีเขียว ห้ามเป็นภูเขาหัวโล้น หรือเขาแหลม จะให้ความหมายที่ไม่เป็นมงคล ภาพหลังโต๊ะทำงาน ไม่ควรเป็นภาพที่แสดงถึงสิ่งที่เคลื่อนไหว เช่น ภาพน้ำตก ม้าวิ่ง รถแข่ง ฯลฯ เพราะจะแทนความหมายของความเหน็ดเหนื่อย

ห้องนอน รูปภาพที่เหมาะสมนั้นควรเป็นภาพที่นุ่มนวล เช่น ภาพดอกไม้ สวนดอกไม้ เพราะแทนความหมายของความรักและความอบอุ่น ถ้าจะติดภาพน้ำในห้องนอน ในทางฮวงจุ้ยจะห้ามเอาไว้ว่า ห้ามติดบริเวณหัวนอน เพราะถือว่า ชี่น้ำไหลลงหัว จะทำให้คนนอนไม่สบายได้ง่าย

ห้องโถงและห้องรับแขก ในทางฮวงจุ้ย บอกว่าถ้าต้องการติดรูปพระอาทิตย์ จะต้องเป็นพระอาทิตย์ขึ้นเท่านั้น ห้ามใช้รูปพระอาทิตย์ตกดิน เพราะให้ความหมายที่ไม่เป็นมงคล ถ้าเป็นภาพทะเล จะต้องเป็นทะเลที่สงบราบเรียบ ให้บรรยากาศที่อบอุ่น ไม่ใช่ทะเลคลั่ง หรือเป็นรูปเรือกำลังโต้คลื่น อย่างนี้ไม่เหมาะ ถ้าเป็นภาพน้ำตก ก็ไม่ควรหันไปที่ประตูหรือติดใกล้กับประตูของแต่งบ้าน เสริมหลักฮวงจุ้ย งานศิลป์ที่ผสมผสานศาสตร์แห่งความเชื่อประตูทางเข้า เพราะจะแทนความหมายของโชคลาภที่ไหลออก ควรหันภาพเข้ามาในบ้าน หรือติดห้องอื่นจะดีกว่าห้องรับแขก

นอกจากนี้ สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ คือการติดรูปพระบรมฉายาลักษณ์ หรือรูปองค์เทพต่างๆ เพื่อความเป็นมงคลกับบ้าน

ห้องน้ำห้องส้วม ควรติดภาพต้นไม้ใบหญ้า ภาพป่าหรือสวนที่ให้ความเขียวสด ในทางฮวงจุ้ยถือว่า ต้นไม้จะเป็นตัวดูดซับความชื้นภายในห้องน้ำได้เป็นอย่างดี

ห้องอาหาร ก็ให้ใช้ภาพวิว หรือภาพต้นไม้ที่มีธารน้ำไหล เพราะช่วงเวลาอาหารถือเป็นช่วงที่ได้รับการพักผ่อน การได้เห็นภาพวิวสวยๆ ย่อมทำให้การบริโภคอาหารมีรสชาติมากขึ้น นอกจากนี้อาจใช้ภาพอาหาร หรือผลไม้สดๆ ก็เป็นตัวเร่งให้การบริโภคอาหารอร่อยมากขึ้นอีกด้วย

สำหรับปีนี้ทางออปเจคไนน์ ยังแนะนำ ฮก ลก ซิ่ว ตุ๊กตามงคลแต่งบ้าน เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล และ ยังสามารถมอบให้เป็นของขวัญเนื่องในเทศกาลพิเศษต่างๆ ได้อีกด้วย

 

ลักษณะทาวเฮาส์ตามหลักฮวงจุ้ย

ก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนว่าทาวน์เฮ้าส์ในทางฮวงจุ้ยนั้นถือเป็นลักษณะบ้านที่ไม่เหมาะสำหรับอยู่อาศัย เพราะมีลักษณะเป็นตึกแถวหรืออาคารพาณิชย์ ทำให้ไม่มีหน้าต่างด้านข้าง การหมุนเวียนของอากาศภายในทาวน์เฮาส์จะสู้บ้านเดี่ยวที่มีหน้าต่างรอบบ้านไม่ได้ ซึ่งเรื่องลมในทางฮวงจุ้ยเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะหากขาดลมหรือไม่มีลมพัดเข้าบ้าน จะถือว่าเป็นบ้านที่ขาดโชคลาภ รวมทั้งสุขภาพของคนในบ้านก็จะไม่ดี ออกแบบภายใน

การเลือกซื้อทาวเฮาส์จึงควรพิจารณาในเรื่องทิศทางของลมเป็นสำคัญ

หน้าบ้านหันทาง ทิศเหนือ-ใต้ เป็นทิศที่เหมาะกับทาวน์เฮ้าส์มากที่สุด เพราะเป็นทิศทางลมโดยตรง

หน้าบ้านหันทาง ทิศตะวันออก-ตะวันตก เป็นทิศของแดด นอกจากจะอับลมแล้ว ยังร้อนอีกด้วย

ดังนั้น ทาวเฮาส์ที่หันหน้าไปทางทิศใต้น่าจะดีที่สุด เพราะลมจะมาทางทิศใต้เป็นส่วนใหญ่ ประมาณ 7-8 เดือน ที่เหลือลมจะมาทางทิศเหนือ ซึ่งเข้าหน้าบ้านได้ดีกว่าหลังบ้าน เพราะหลังบ้านส่วนใหญ่จะมีบ้านหลังอื่นบังลมเอาไว้ ยกเว้นว่าหลังบ้านโล่ง อาจเลือกบ้านที่หันหน้าไปทางทิศเหนือ หลังบ้านเป็นทิศใต้ก็ได้ นอกจากจะดูทิศทางลมแล้ว ควรตรวจเช็คห้องต่างๆ ภายในทาวน์เฮาส์ให้ถูกหลักฮวงจุ้ยด้วย

เรื่องลม ในทางฮวงจุ้ยถือว่าสำคัญมาก บ้านไหนถ้าขาดลม หรือไม่มีลมพัดเข้าบ้าน บ้านนั้นก็ขาดโชคลาภ สุขภาพของคนในบ้านก็ไม่ดี เพราะฉะนั้น บ้านทาวน์เฮ้าส์ที่มีกำแพงตันถึง 2 ด้าน โอกาสที่บ้านจะขาดลมก็มีมาก การเลือกซื้อบ้านทาวน์เฮ้าส์ จึงต้องเน้นเรื่องของทิศทางลมเป็นสำคัญ
ทิศเหนือ-ใต้ เป็นทิศที่เหมาะกับบ้านทาวน์เฮ้าส์มากที่สุด เพราะเป็นทิศทางลมโดยตรง ถ้าบ้านทาวน์เฮ้าส์อยู่ในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก ซึ่งเป็นทิศของแดด นอกจากจะอับลมแล้ว แถมยังร้อนอีกต่างหาก ใครที่กำลังคิดจะซื้อบ้านทาวน์เฮ้าส์อยู่ตอนนี้ อย่าลืมดูทิศกันด้วยล่ะ เอาบ้านที่อยู่ทางทิศลมไว้ก่อน
โดยเฉพาะบ้านที่หันหน้าทางทิศใต้ น่าจะดีที่สุด เพราะลมจะมาทางทิศใต้เป็นส่วนใหญ่ประมาณ 9 เดือน ที่เหลือลมจะมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (ฤดูหนาว) ลมเข้าหน้าบ้านดีกว่าเข้าหลังบ้าน เพราะหลังบ้านส่วนใหญ่จะมีบ้านหลังอื่นบังลมเอาไว้ ยกเว้นว่าหลังบ้านโล่ง อาจเลือกบ้านหันหน้าทิศเหนือ หลังบ้านเป็นทิศใต้ได้
อย่าลืมว่า บ้านทาวน์เฮ้าส์ มีจุดที่ลมพัดเข้าบ้านได้เพียง 2 จุดเท่านั้นคือ หน้าบ้านกับหลังบ้าน ข้างบ้านหมดสิทธิ์ (ยกเว้นทาวน์เฮ้าส์หลังมุม) เมื่อเรารู้ว่าทางลมมาทางด้านไหน ก็อย่าเอาอะไรไปบังทางลมเด็ดขาด นี่เป็นข้อห้ามที่หลักฮวงจุ้ยให้ความสำคัญมากที่สุด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *