วิธีการพิสูจน์การโกง เทคนิควิธีของนักสืบ ทำไมนักสืบเอกชนไม่อ้างอิง นักสืบเอกชนอย่างเป็นทางการ


วิธีการพิสูจน์การโกง
วิธีการพิสูจน์การโกง
วิธีการพิสูจน์การโกง

วิธีการพิสูจน์การโกง เทคนิควิธีของนักสืบ ทำไมนักสืบเอกชนไม่อ้างอิง นักสืบเอกชนอย่างเป็นทางการแต่ข้อที่สำคัญที่สุดของสัญญาที่จะทำ ความเป็นส่วนตัว จะเป็นรายการ บริษัทนักสืบเอกชน

การโกงเป็นผลมาจากจิตวิทยาที่ซับซ้อน ธรรมชาติของมนุษย์มีลักษณะพื้นฐานสามประการ: ความมั่นใจในตนเอง ความนับถือตนเอง และคุณค่าในตนเอง สิ่งเหล่านี้เป็นตัวกำหนดสุขภาพจิตและชีวิตทางสังคมของบุคคล ความมั่นใจในตนเองของบุคคลนั้นขึ้นอยู่กับการรับรู้ถึงอดีตและการรู้จักตนเอง ต้องขอบคุณความมั่นใจในตนเองที่เขาสามารถรับมือกับปัญหาที่เขาพบได้ ความนับถือตนเองของบุคคลนั้นสัมพันธ์กับการตระหนักรู้ในตนเองในสังคม คุณค่าในตนเองที่ผู้คนมีในกรอบนี้ย่อมมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปโดยธรรมชาติในทุกคน ค่าลักษณะเฉพาะเหล่านี้อาจหรืออาจไม่สามารถทำได้

ความคับข้องใจของคนที่ไม่พอใจกับสิ่งที่พวกเขามีและไม่สามารถบรรลุความฝันได้บางครั้งสร้างปัญหาทางจิตใจ นั่นเป็นสาเหตุที่ผู้คนสามารถประหม่า วิตกกังวล และเครียดได้ คนในสถานการณ์เช่นนี้สูญเสียคุณค่าในตนเองและเริ่มมองว่าตนเองไร้ค่า ส่งผลให้หากบุคคลนี้แต่งงานแล้ว ดวงตาของเขาจะเริ่มเคลื่อนออกไปด้านนอก นี่คือจุดเริ่มต้นของกระบวนการหลอกลวง นักสืบ

แนวคิดเรื่องการโกงถูกจัดการแตกต่างกันไปตามผู้ชายและผู้หญิง สำหรับผู้หญิง ความคิดและความรู้สึกเป็นสิ่งสำคัญ ในขณะที่สำหรับผู้ชาย การสัมผัสทางกายถือเป็นการนอกใจ

หากการโกงเกิดจากข้อกล่าวหาว่าบุคคลนั้นขี้ขลาด ไร้ค่า หรือไร้ความสามารถด้วยเหตุผลที่อธิบายข้างต้น ปฏิกิริยาต่อบุคคลเหล่านี้เนื่องจากการโกงจะทำให้สถานการณ์ยากขึ้นและจะใช้เวลานานกว่าการสมรสจะสิ้นสุดลง อย่างไรก็ตาม หากการนอกใจของคู่สมรสถูกมองว่าเป็นปัญหาทางจิตและเข้าหา คู่สมรสสามารถรับรู้ถึงความผิดพลาดของเขาและช่วยให้สหภาพการสมรสรอดได้

นักสืบเอกชน ในแง่นี้ การติดตามการหลอกลวงที่ขโมยมาจากบริษัทหรือสถาบันวิจัยเอกชนเป็นสิ่งสำคัญมาก บริษัทนักสืบเอกชนซึ่งทำงานอย่างถูกต้องและทำงานอย่างมืออาชีพ ไม่ยอมรับข้อเรียกร้องของคู่สมรสที่ขอบริการเพียงเพราะสงสัยว่าคู่สมรสของตนด้วยเหตุผลเหล่านี้ อาชีพนักสืบเอกชน ในแง่นี้มันให้ประโยชน์ทางสังคม เนื่องจากเมื่อสิ้นสุดการติดตามผลและการศึกษาวิจัย จะเกิดประโยชน์อย่างมากสองประการ:

  • เมื่อสิ้นสุดการศึกษาเพื่อดำเนินการตามที่อธิบายไว้ สถานการณ์ของคู่สมรสที่นอกใจจะถูกเปิดเผยพร้อมหลักฐานและคู่สมรสที่นอกใจจะตระหนักว่าเขาได้ทำผิดพลาด ในกรณีนี้งานนักสืบเอกชนจะป้องกันการทำลายการแต่งงาน
  • หรือในความสัมพันธ์ในการแต่งงานซึ่งกระบวนการหย่าร้างได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ความเป็นไปไม่ได้ที่จะอยู่ด้วยกันได้เกิดขึ้นแล้ว ในกรณีนี้นักสืบเอกชนข้อมูลและเอกสารที่ได้รับจากการศึกษาเบื้องต้นจะถูกนำเสนอต่อศาลเพื่อเป็นหลักฐานและกระบวนการดำเนินคดีจะเร่งขึ้น

บริษัท ของเรา Sherlock Holmes นักสืบเอกชน Private และบริษัทวิจัยให้บริการติดตามคู่สมรสหรือติดตามการโกงเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ทางสังคมตามที่อธิบายไว้ข้างต้น หากมีสถานการณ์การโกงเกิดขึ้นจริง

เพื่อพิสูจน์การหลอกลวงในระหว่างการศึกษาเหล่านี้ การศึกษาได้ดำเนินการตามบทบัญญัติ เช่น สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล เสรีภาพในการสื่อสารและภูมิคุ้มกันในการพำนักในกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญและโดยใช้วิธีการและเครื่องมือ ที่กำหนดโดยกฎหมาย

 

ทำไมนักสืบเอกชนไม่อ้างอิง ?

บริษัทนักสืบเอกชนมืออาชีพมักจะทำสัญญาก่อนที่จะเริ่มให้บริการแก่บุคคลและองค์กรที่ขอรับบริการจากพวกเขา บริษัทนักสืบเอกชนที่เริ่มทำงานโดยไม่มีสัญญาควรได้รับการติดต่อด้วยความสงสัยเสมอ การทำสัญญามีความสำคัญอย่างยิ่งในแง่ของการทำความเข้าใจขอบเขตของบริการที่ร้องขอและการกำหนดเงื่อนไขและวิธีการให้บริการ ประการแรก บริการแบบใดที่ลูกค้าคาดหวัง นี่เป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากภายในกรอบของข้อบังคับทางกฎหมายในปัจจุบัน การวิจัยหรือคำขอบริการใด ๆ ที่ถือว่าเป็นอาชญากรรมไม่ควรได้รับการยอมรับ นอกจากนี้สิ่งสำคัญคือต้องทำสัญญาในแง่ของการกำหนดวิธีการและอุปกรณ์ที่สำนักงานนักสืบเอกชนจะใช้สำหรับบริการที่ร้องขอ

 

แต่ข้อที่สำคัญที่สุดของสัญญาที่จะทำ ความเป็นส่วนตัว จะเป็นรายการ บริษัทนักสืบเอกชนมืออาชีพมักจะใส่ข้อความในลักษณะนี้ในสัญญาบริการ: บริการที่มีให้จะถูกเก็บเป็นความลับโดยสมบูรณ์และเป็นความลับอย่างเคร่งครัด บริษัทนักสืบเพย์จะไม่ให้ข้อมูลใดๆ กล่าวถึงบริการที่จัดให้ หรือกระทำการใดๆ ที่จะเป็นอันตรายต่อการส่งมอบบริการ ไม่ว่าเกี่ยวกับบุคคลหรือองค์กรที่ขอใช้บริการ หรือคำจำกัดความและขอบเขตของบริการที่ร้องขอ ความแน่นอนในประเด็นเหล่านี้จะไม่ออกแถลงการณ์หรือแถลงใดๆ ต่อสื่อมวลชนและองค์กรสื่อ มิฉะนั้น สถานการณ์ดังกล่าวจะถือเป็นสาเหตุอันชอบธรรมในการบอกเลิกสัญญาและอาจมีการดำเนินคดีกับสำนักงานนักสืบเอกชนเมื่อจำเป็น

ด้วยเหตุนี้ บริษัทนักสืบเอกชนมืออาชีพจึงไม่สามารถอ้างอิงบุคคลและองค์กรที่พวกเขาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้ เพราะแม้ว่าบริการจะแล้วเสร็จและเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา ความมุ่งมั่นในการรักษาความลับของบริษัทนักสืบเอกชนยังคงมีผลบังคับใช้

บริษัท ของเรา Sherlock Holmes นักสืบเอกชน Private และบริษัทวิจัยยังดูแลทำสัญญากับลูกค้าและปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาในการรักษาความลับดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทของเรามี ISO 27001 ภายในบริษัทเพื่อพิสูจน์ความเอาใจใส่นี้ ระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล ได้จัดตั้งขึ้น ระบบนี้ช่วยปกป้องและจัดการทรัพย์สินข้อมูลทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของเราภายใต้กรอบมาตรฐานที่กำหนดโดยองค์กรมาตรฐานสากล ในเวลาเดียวกัน ด้วยระบบนี้ บริษัทของเราตรวจพบความเสี่ยงเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลและดำเนินมาตรการเพื่อกำจัดความเสี่ยงเหล่านี้ได้ทันท่วงที หลังจากสร้างระบบนี้และดำเนินการได้ บริษัทของเราได้นำไปใช้กับสถาบันที่ได้รับการรับรองและหลังจากการศึกษาการตรวจสอบที่จำเป็น ใบรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยข้อมูล ISO 27001 มีสิทธิได้รับ บริษัทนักสืบเอกชนเพียงไม่กี่แห่งที่ปฏิบัติงานในประเทศของเรามีใบรับรองนี้ เอกสารนี้รับรองว่าบริษัทและพนักงานของเราให้ความสำคัญกับการรักษาความลับ ความสมบูรณ์ การเข้าถึงและการใช้งานของสินทรัพย์ข้อมูลทุกประเภท เฉพาะพนักงานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้ภายในบริษัท

นักสืบเอกชนอย่างเป็นทางการ

งานนักสืบภายในหน่วยรักษาความปลอดภัยของรัฐได้ดำเนินการมาหลายปีแล้ว การรักษาความสงบเรียบร้อยในประเทศ การสืบสวนและติดตามอาชญากรรม และการจับกุมอาชญากรได้กระทำโดยตำรวจและกรมทหารนอกเขตจังหวัดแล้ว นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานข่าวกรองแห่งชาติที่อุทิศให้กับงานนี้ในประเทศของเรา คนที่ทำงานในองค์กรที่เป็นทางการเหล่านี้ล้วนเป็นนักสืบที่เป็นทางการ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กองกำลังความมั่นคงของรัฐเหล่านี้เข้าถึงไม่ได้ หรือในกรณีที่ต้องใช้เวลานานในการให้ความยุติธรรมในระบบตุลาการในปัจจุบัน บริษัทนักสืบเอกชนสามารถแก้ปัญหาได้ ตามความเป็นจริงแล้ว เนื่องจากไม่มีมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยที่ฝึกอบรมนักสืบเอกชนหรือนักสืบเอกชน บริษัทนักสืบเอกชนหรือสถาบันวิจัยเอกชนเหล่านี้จึงจ้างผู้ที่ทำงานนี้อย่างเป็นทางการและเป็นหน้าที่หลักมาหลายปี

แล้วคนพวกนี้เป็นใคร? ต่อไปนี้จะอธิบายว่าผู้ที่เลือกอาชีพนักสืบเอกชนส่วนใหญ่มาจากที่ใด:

  • บุคคลที่เกษียณอายุหลังจากรับราชการเป็นผู้บัญชาการตำรวจหรือสารวัตรในกรมตำรวจหรือผู้ที่ละทิ้งหน้าที่โดยสมัครใจ
  • บุคคลที่เกษียณอายุหลังจากรับราชการในกองบัญชาการทหารบกมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบห้าปีหรือลาออกโดยสมัครใจ
  • บุคคลที่เกษียณอายุหลังจากทำงานกับตำแหน่งผู้อำนวยการขึ้นไปในองค์กรข่าวกรองแห่งชาติหรือผู้ที่ละทิ้งหน้าที่โดยสมัครใจ (จดหมายที่จัดทำโดยปลัด MIT และระบุว่าบุคคลเหล่านี้ทำงานเป็นนักสืบเอกชนไม่มีอันตราย ).
  • บุคคลที่ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการหรือผู้ว่าการภาค หรือเคยเป็นผู้พิพากษา ทนายความ หรืออัยการมาเป็นเวลาอย่างน้อยสิบห้าปี (แต่ทนายความไม่สามารถทำหน้าที่เป็นทนายความและนักสืบเอกชนได้ในเวลาเดียวกัน)

จะเห็นได้ว่าคนเหล่านี้คือคนที่เคยทำงานด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของรัฐ และได้รับประสบการณ์ก่อนเกษียณหรือออกจากงานโดยสมัครใจ อย่างแน่นอน งานนักสืบ แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ บริการนักสืบ พวกเขาให้

นอกจากประสบการณ์แล้ว นักสืบเหล่านี้ยังมีไหวพริบและอดทน เพราะบางครั้งพวกเขาอาจต้องทำงานเป็นเวลาหลายเดือนกว่าจะได้เบาะแสเล็กๆ น้อยๆ ในเรื่องที่พวกเขาค้นคว้าหรือติดตามNS. ถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้การหาหลักฐานในการพัฒนาเทคโนโลยีจะง่ายกว่ามาก แต่ก็น่าทึ่งที่ข้อมูลประจำตัวการสืบสวนของนักสืบเอกชนและวิธีการของพวกเขาที่ไม่พลาดแม้แต่รายละเอียดที่เล็กที่สุด นอกจากนี้ ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาและความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องกัน เขาจึงพบความสะดวกในการทำงานต่อหน้าสถาบันทางการเมื่อจำเป็น

บริษัท ของเรา Sherlock Holmes นักสืบเอกชน Private และบริษัทวิจัยในขณะที่เลือกนักสืบเอกชนหรือนักสืบเอกชนสำหรับพนักงาน กลับชอบคนที่ทำหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น

นักสืบเอกชนทำหน้าที่ใคร?

เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการจับอาชญากรและการสืบสวนอาชญากรรมเรียกว่านักสืบ เหล่านี้เป็นข้าราชการและนักสืบอย่างเป็นทางการ ในบางประเทศมีผู้ที่ให้บริการนักสืบเอกชนนอกเหนือจากตำรวจดังกล่าว บุคคลเหล่านี้จัดตั้งหน่วยงานนักสืบเอกชนและให้บริการนักสืบเอกชนและการวิจัยส่วนตัวแก่บุคคลและองค์กรที่มีความคาดหวังในการให้บริการในทิศทางนี้ บริษัทดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเป็นสถานประกอบการทางการค้าตามปกติพวกเขาดำเนินการภายใต้กรอบของข้อบังคับทางกฎหมายที่มีอยู่

ในต่างประเทศ นักสืบเอกชน มีการตรากฎหมายพิเศษเพื่อควบคุมบริการของประเทศของเรา แต่ถึงแม้จะมีความพยายามในทิศทางนี้ในปี 1994 แต่ก็ยังไม่มีการตรากฎหมายใด ๆ มาจนถึงทุกวันนี้ ดังนั้น บริษัทที่ให้บริการนักสืบเอกชนในประเทศของเราจึงได้รับการจัดตั้งขึ้นและดำเนินการภายใต้กรอบของบทบัญญัติของกฎหมายที่บังคับใช้ เช่น กฎหมายการค้า กฎหมายภาระผูกพัน กฎหมายอาญา และกฎหมายแพ่ง ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรมของวิชาชีพนักสืบ การจัดตั้งบริษัทของพวกเขาในฐานะบริษัท การเก็บบันทึกทางบัญชี การจ่ายภาษี และการปฏิบัติตามความรับผิดชอบทางกฎหมายและภาระผูกพันนั้นอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายนี้ทั้งหมด หากวันหนึ่งมีกฎหมายว่าด้วยนักสืบเอกชน ขีด จำกัด ทางกฎหมายของวิชาชีพนักสืบ คุณสมบัติที่จะแสวงหาในนักสืบเอกชนและนักสืบเอกชนที่จะประกอบอาชีพนี้การควบคุมและติดตามการทำงานของรัฐจะถูกนำมาใช้และการพัฒนา ของอาชีพจะเร่ง

นักสืบเอกชน โดยทั่วไปแล้วเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่ดำเนินการวิจัยบริการที่ร้องขอจากตน รวบรวมข้อมูลและเอกสาร วิเคราะห์และประเมินหลักฐานที่พบ และจัดทำรายงานและนำเสนอต่อบุคคลและองค์กรที่ขอใช้บริการ โดยจะต้องอยู่ภายใน ขอบเขตทางกฎหมายของประเทศที่พวกเขาอยู่ เนื่องจากพวกเขาไม่ได้ทำงานนี้ในฐานะเจ้าหน้าที่ทางการ พวกเขาจึงถูกเรียกว่านักสืบเอกชนหรือนักสืบเอกชน แล้วคนเหล่านี้รับใช้ใคร?

บริษัทนักสืบเอกชนและองค์กรสืบสวนเอกชนให้บริการแก่บุคคลและองค์กรที่ขอรับบริการ ความต้องการบริการขององค์กรการค้าหรือบุคคลอาจแตกต่างกันไป

ตัวอย่างเช่น บริการที่มอบให้กับองค์กรการค้า ได้แก่ การวิจัยอุปกรณ์แมลง การวิจัยอุปกรณ์การฟัง การวิจัยกล้องที่ซ่อนอยู่ หรือบริการวิจัยสปายแวร์ องค์กรที่มีความกังวลเกี่ยวกับสำนักงาน ห้องประชุม หรือบ้านของพนักงานกำลังเรียกร้องบริการดังกล่าว บางบริษัทขอการวิจัยบุคลากรหรือให้บริการวิจัยต่อสำหรับการรับสมัครใหม่ บางครั้ง องค์กรการค้าที่น่าสงสัยในพฤติกรรมของพนักงานร้องขอบริการ เช่น การตรวจสอบการฉ้อโกง การติดตามบุคลากร และการตรวจสอบอีเมล ในทางกลับกัน บางบริษัทต้องการบริการวิจัยเพื่อทำการวิจัยและติดตามพันธมิตรทางการค้าของตน หรือสำหรับบริษัทที่พวกเขาจะสร้างพันธมิตรใหม่ด้วย ในบางครั้ง องค์กรการค้ายังร้องขอบริการต่างๆ เช่น การวิจัยแบรนด์ การวิจัยสิทธิบัตร การติดตามโซเชียลมีเดีย และการวิจัยการปลอมแปลงผลิตภัณฑ์

บริการที่บุคคลสามารถขอเป็นรายบุคคลนั้นอยู่ในพื้นที่ที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น การติดตามคู่สมรส การติดตามการโกง การติดตามนักเรียน การติดตามเด็ก การติดตามพฤติกรรมที่ไม่ดี การติดตามผู้ดูแลเป็นบริการที่ร้องขอในบริบทนี้

วิธีการแอบติดตามคู่สมรส

การติดตามหรือนอกใจคู่สมรสเป็นหนึ่งในบริการที่ได้รับการร้องขอมากที่สุดจากบริษัทนักสืบเอกชน หากคู่สมรสไม่สามารถเข้ากันได้และถึงจุดที่พวกเขาไม่สามารถดำเนินการต่อความสามัคคีในครอบครัวได้พวกเขาจะเข้าสู่กระบวนการแยกจากกัน ณ จุดนี้ ฝ่ายที่ต้องการมีหลักฐานแน่นหนาในมือ นักสืบเอกชน หรือนักสืบเอกชน ติดตามคู่สมรส หรือขอบริการติดตามการหลอกลวง

เกือบทั้งหมด บริษัทนักสืบเอกชน ทำหน้าที่ในลักษณะนี้ อย่างไรก็ตาม มีจุดวิกฤตอยู่ที่นี่ บริษัทนักสืบเอกชนมืออาชีพไม่เพียงแค่ยอมรับคำขอติดตามคู่สมรสที่น่าสงสัยเท่านั้น จะต้องมีสถานการณ์ความขัดแย้งที่รุนแรงจริงๆ และแม้กระทั่งการฟ้องหย่าก็ต้องฟ้องในศาล นี่เป็นหนึ่งในกฎจริยธรรมของวิชาชีพนักสืบเอกชน

อย่างไรก็ตาม บริษัทนักสืบเอกชนปลอมที่เข้าสู่อาชีพนี้ด้วยความโลภเงินและขัดขวางการพัฒนาอาชีพนี้ด้วยกิจกรรมของพวกเขาเท่านั้นที่เป็นข้อยกเว้น บริษัทปลอมและละเมิดลิขสิทธิ์เหล่านี้ไม่ปฏิเสธคำขอบริการใดๆ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น อันที่จริงไม่สามารถพูดได้ว่าพวกเขาให้บริการที่เหมาะสม เมื่อต้องได้รับบริการนักสืบเอกชน จำเป็นต้องอยู่ห่างจากบริษัทดังกล่าว

ไม่มีกฎหมายนักสืบเอกชนที่มีผลบังคับใช้ แต่มีจรรยาบรรณและจรรยาบรรณสำหรับวิชาชีพนักสืบที่จัดทำและเผยแพร่โดยสมาคมนักสืบเอกชนที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบ บริษัทนักสืบเอกชนมืออาชีพที่พยายามทำงานอย่างถูกต้องให้บริการภายในกรอบของหลักจริยธรรมและหลักการทำงานเหล่านี้

ด้วยเหตุนี้ หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคิดว่าภรรยานอกใจเขาเพียงแต่ดูพฤติกรรมของภรรยา ความไม่ปกติของเวลาเข้า-ออก หรือความพยายามที่จะดูแลให้เรียบร้อยก็ไม่ควรเคาะ ที่ประตูของบริษัทนักสืบเอกชนหรือบริษัทวิจัยเอกชน เว้นแต่เขาจะแน่ใจในเรื่องนี้

บริษัท ของเรา Sherlock Holmes นักสืบเอกชน Private และสำนักงานวิจัย คู่สมรสที่มาถึงจุดพราก ติดตามคู่สมรส และ ติดตามการโกง cheat ได้รับความต้องการและดำเนินกิจกรรมต่อไปอย่างรวดเร็ว คุณภาพสูง และปลอดภัย นักสืบเอกชนที่มีประสบการณ์และมีความรู้ของเราดูแลไม่ให้เกินรัฐธรรมนูญและข้อบังคับทางกฎหมายในระหว่างการทำงานเมื่อพวกเขาได้รับบริการติดตามคู่สมรส ภายในกรอบนี้ คู่สมรสที่นอกใจจะปฏิบัติตาม ระหว่างทางไปทำงาน ระหว่างชั่วโมงทำงานหรือหลังเลิกงาน ที่เขาไปบ่อยที่สุด เขาเจอใคร ทำอะไรในที่ๆ ไป จะถูกติดตามไปทีละขั้น ดำเนินการบริการติดตามและวิจัยให้เสร็จสิ้นโดยใช้อุปกรณ์ที่กฎหมายอนุญาตและด้วยวิธีการที่ถูกต้องที่สุด และแสดงหลักฐานทั้งหมดที่ได้รับต่อคู่สมรสเพื่อขอใช้บริการพร้อมรายงาน

ด้วยวิธีนี้กระบวนการหย่าร้างของคู่สมรสที่มีหลักฐานแน่นหนาจะใช้เวลาไม่นานและจะสรุปได้ในเวลาอันสั้น

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *